API rozhranie

Manuálne vkladanie ponúk na rôzne portály je prácne a časovo náročné. V ideálnom prípade si ponuku vložíte do svojho systému len raz a potom si ju už len odošlete na portál, kde si platíte inzerciu. K tomu, aby sa vaša ponuka dostala do databázy inzertného portálu, musí mať portál tzv. API rozhranie na prijímanie (a odosielanie) ponúk. Vďaka tomuto rozhraniu si viete ponuky poslať automatizovane. Určite ste sa už ale stretli s problémom, že svoje ponuky nemôžete vyexportovať na nejaký portál, pretože vám to neumožní z iného systému ako zo svojho. Týmto spôsobom vás prinútia zakúpiť si práve ich systém, ktorý zrejme zas nepodporuje export ponúk na iný (konkurenčný) portál. Realitné kancelárie sú tým pádom nútené využívať (a zbytočne platiť!) viacero systémov súčasne, alebo sa obmedziť vo výbere realitného portálu.


API rozhranie

Jedným z cieľov nášho združenia je spraviť poriadok a nastoliť férové pravidlá v oblasti exportov ponúk. Pomôcť má realitným kanceláriám práve API rozhranie nášho portálu, ktoré vám umožní svoje ponuky poskytnúť akémukoľvek inému portálu, či softvéru. V združení máte API rozhranie garantované priamo v stanovách, čím sa vyhnete riziku, že by ste o neho v budúcnosti prišli, alebo že by vám niekto zamedzil v jeho využívaní. To vám žiadny komerčný systém, či portál orientovaný v prvom rade na zisk, nezaručí.

Aké to má pre mňa výhody?

Tým, že svoje ponuky sprístupníte nejakému portálu cez API rozhranie združenia a nie cez realitný softvér/systém tretej strany, zbavíte sa závislosti na dobrej vôli tretej strany, či vám niekam ponuky vyexportuje, alebo nie. Zmluvný vzťah vzniká medzi vami ako realitnou kanceláriou a realitným portálom, nie je tam medzičlánok v podobe realitného systému, či softvéru. Riziko, že doplatíte na nezhody medzi portálom a nejakým softvérom je tým pádom eliminované. Združenie pripravilo pre všetky realitné kancelárie aj vzorovú zmluvu, ktorú odporúča podpísať pri akomkoľvek zazmluvnení prenosu inzercie. Zmluva bude pre vás poistkou, keby sa náhodou realitný portál rozhodol ukončiť formu spolupráce v prenose ponúk cez API rozhranie (náhrada vzniknutej škody). Zmluvu môžete samozrejme využiť aj pre dohodnutie prenosu ponúk zo svojho vlastného systému, nemusí ísť o API rozhranie združenia.

Ako sprístupním svoje ponuky?

Veľmi jednoducho. K API rozhraniu je vytvorená podrobná dokumentácia, ktorá je pre priemerného programátora zrozumiteľná a na základe ktorej je prepojenie/export ponúk veľmi jednoduché naprogramovať. Po technickej stránke nemôže mať žiadny zo slovenských portálov problém si vaše ponuky cez API rozhranie ZRKS stiahnuť a zverejniť. V API rozhraní sú sprístupnené len vaše aktuálne ponuky, čiže aj problém so zverejnením neaktuálnych inzerátov sa stane minulosťou. Realitnému portálu stačí poskytnúť spomínanú dokumentáciu a podpísať zmluvu.


Objednávka API rozhrania

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Prečítajte si novinky z realitného sveta