Povedali o nás

Založenie združenia je rozhodnutím, ktoré vyústilo z potreby. Počas nášho fungovania a práce sa stretávame s množstvom problémov, ktoré sa dajú riešiť len spoločne v spolupráci s inými realitnými kanceláriami. Oceňujem, že sa stretlo dosť podobných ľudí, ktorí by radi zmenili a vylepšili podmienky v tejto práci rovnako ako naša realitná kancelária. Od ZRKS si sľubujeme, aby realitné kancelárie spolupracovali medzi sebou v prospech klienta a aby sa povedomie o tejto práci voči verejnosti zlepšilo. Prioritou je vytvárať prostredie dôvery a spolupatričnosti, aby všetci členovia ZRKS mali možnosť vyjadrovať sa k aktuálnym problémom a možnosť meniť podmienky k lepšiemu. Viem, že je veľa realitných kancelárií, ktoré by radi zmenili súčasný stav a podmienky fungovania a práce v tejto oblasti. Som presvedčená, že len spoločnými silami môžeme niečo zmeniť. Verím ľuďom, ktorí sa tu stretli v ich čestnosť a dobrú vôľu.

Radi by sme prispeli k pozdvihnutiu kvality realitnej činnosti na Slovensku a to vytvorením združenia, ktoré bude zastupovať väčšinu realitných kancelárií na Slovensku – potom bude mať jeho hlas váhu, napr. pri tvorbe legislatívy pozdvihujúcej podnikanie v realitnej oblasti. Víziou je pre nás komorový systém so systémom vzdelávania až po vysoké školy, ktorého výsledkom by bol realitný maklér – vzdelaný a eticky konajúci profesionál fungujúci na prehľadnom a prosperujúcom realitnom trhu. Túto víziu je možné naplniť len vo funkčnom, dynamickom a mnohopočetne zastúpenom združení.

Real Centrum Trnava
Bc. Marek Polonec
Real Centrum Trnava, Trnava

V záujme všetkých realitných kancelárií by malo byť zlepšenie prostredia realitného biznisu na Slovensku. Pevne verím, že realitné kancelárie v našom združení budú mať dostatočnú silu na to, aby zaviedli do reality jasné pravidlá fungovania realitných kancelárií na slovenskom trhu. Prioritou pre ZRKS by malo byť formovanie a následná implementácia všeobecných pravidiel fungovania realitných kancelárií. Členské realitné kancelárie budú mať možnosť pracovať profesionálnejšie na základe uznávaných štandardov a pravidiel, spolupracovať s kvalitnými realitnými kanceláriami a využívať výhody moderných a efektívnych online nástrojov, ktoré má združenie k dispozícii. A to im prinesie vyššiu kvalitu práce a viac obchodov.

Realitná kancelária MAGNUM Real
B.S.B.A. Matej Kucharič
Realitná kancelária MAGNUM Real, Bratislava

Združenie realitných kancelárií Slovenska má potenciál stať sa „masovým“ združením, ktoré postupne nadobudne schopnosť formovať realitné prostredie na Slovensku. Treba vytvárať a ovplyvňovať pravidlá na realitnom trhu vo vzťahu medzi realitnými kanceláriami, maklérmi, klientmi a verejnosťou. Nemenej dôležité je vytváranie a ovplyvňovanie legislatívy. Bolo by hriechom nevyužiť šancu, aby realitné kancelárie vlastnili realitný portál www.ZoznamRealit.Sk a urobili z neho jednotku na trhu. Uľahčí to každodenný život realitných kancelárií a zároveň ich aj finančne odbremení od inzercie na iných realitných portáloch.

Realitný trh na Slovensku sa v mnohom odlišuje od vyspelých zahraničných trhov, kde je transparentná a férová spolupráca medzi realitnými kanceláriami úplne bežná. ZRKS by mal byť prvým krokom smerom k transparentnosti, zdravej konkurencii a vzájomnej spolupráci a k celkovej kvalite poskytovaných služieb. To všetko by mohlo pomôcť vrátiť dôveru na realitný trh zo strany nielen zákazníkov ale aj nových vážnych záujemcov o podnikanie v tejto oblasti. Čím viacej členov bude združenie mať, tým objektívnejšie a rýchlejšie sa môžu tieto významné zmeny uskutočniť.

Našim dôvodom na založenie Združenia realitných kancelárií Slovenska je vytvorenie chýbajúcej platformy, stavu, ktorý reguluje činnosť v tejto profesii, ako vo vzťahu medzi jej členmi, tak aj vo vzťahu ku klientom. Od ZRKS očakávame nastavenie štandardov činnosti realitných kancelárií na úrovni západných krajín, postupné vytvorenie relevantnej sily schopnej vyvinúť tlak na legislatívu za účelom premietnutia týchto štandardov aj do všeobecne záväzných predpisov. Pre ZRKS by malo byť prioritou nastavenie vysokého etického kódexu činnosti realitných kancelárií a vytvorenie relevantného systému na vynútenie jeho dodržiavania, a to buď formou interných pravidiel združenia alebo, najlepšie, inicializáciou procesu, na konci ktorého bude schválenie zodpovedajúcej legislatívy. My, realitné kancelárie, môžeme len všetky spoločne vyvinúť relevantný tlak schopný dostať súčasný neregulovaný stav do mantinelov zodpovedajúcim serióznosti tohto povolania.

Naše rozhodnutie participovať na založení ZRKS bolo od samého začiatku umocnené potrebou reformácie realitného trhu. Za 25 rokov fungovania obchodu s nehnuteľnosťami v našej krajine sa spravilo veľmi veľa práce, stále však zaostávame za vyspelými ekonomikami v systémových veciach a v legislatívnej podpore vlády. Očakávam, že práve založenie ZRKS nám pomôže vytvoriť silný nástroj na presadzovanie záujmov realitných kancelárií na celom Slovensku. Z môjho pohľadu vzniká v podobe ZRKS aktívna inštitúcia, ktorá tu chýbala, a ja som veľmi rad, že môžem stáť pri jej zrode.

Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli podieľať sa na založení Združenia realitných kancelárií Slovenska je, aby sme dali najavo, že naša realitná kancelária si svoju prácu robí poctivo a hráme "fair play". Od združenia očakávame, že zabezpečí spoločné postupy v prospech realitných kancelárií a bude sa snažiť zjednotiť podmienky pri sprostredkovaní predaja a kúpy nehnuteľností. Veríme, že združenie prispeje k tomu, aby boli pracovníci realitných kancelárií čestní a poctiví.

Dobrovoľným spojením realitných profesionálov v Združení realitných kancelárií Slovenska očakávam zvyšovanie kvality služieb poskytovaných členmi tohto združenia. Som presvedčená o spoločnom odhodlaní posunúť realitný trh a fungovanie realitných kancelárií dopredu. Držím nám všetkým palce, aby sa nám náš cieľ splnil čo najskôr. Budem sa tešiť, ak túto víziu s nami členstvom v Združení realitných kancelárií Slovenska bude zdieľať čo najviac realitných kancelárií.

Po príchode silných medzinárodných realitných zoskupení na Slovensko dlhšie pociťujeme potrebu užšej spolupráce kvalitne a seriózne pracujúcich slovenských realitných kancelárií. Nové združenie prináša možnosti užšej spolupráce členov, ktorej cieľom je poskytovanie tých najkvalitnejších služieb pre klientov. Silné združenie bude vytvárať priaznivé podmienky pre zvýšenie profesionality a etiky na slovenskom realitnom trhu. Lákadlom pre nových členov je najmä jasná koncepcia budovania vlastného silného realitného portálu združenia.

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Prečítajte si novinky z realitného sveta