Prezident ZRKS

Členovia ZRKS si v marci 2021 zvolili za prezidenta Róberta Ondriáša v online voľbách. Jeho funkčné obdobie bude trvať do marca 2023.


Príhovor prezidenta ZRKS Mgr. Róberta Ondriáša

Róbert Ondriáš

Vážené dámy, vážení páni, milí majitelia a kolegovia makléri!

V prvom rade sa Vám chcem POĎAKOVAŤ za zvolenie do funkcie Prezidenta ZRKS. ĎAKUJEM VÁM ZA DÔVERU. Budem sa snažiť ju nesklamať a pracovať s celým vedením ešte efektívnejšie v prospech nášho združenia.

Moje zvolenie za prezidenta Združenia realitných kancelárií Slovenska ma reálne zaväzuje pre Vás pracovať a konkrétne Vám zlepsiť Vaše pracovné prostredie a zefektívniť Vašu prácu vo Vašich regiónoch. Ja sa snažím byť vždy v mojich činnostiach konkrétny a maximálne efektívny, preto budem s Vami aj takto komunikovať.

Chcem, aby naše združenie stále myslelo na Vás, našich kolegov vo všetkých regiónoch, a aby sme boli združenie, kotré Vám bude pomáhať pri vašej každodennej činnosti novými službami a informáciami.

Veci a činnosti, ktoré sa podarilo dobre naštartovať počas predchádzajúceho pôsobenia Matejovi Kucharičovi správnym smerom, sa budeme snažiť s celým tímom ZRKS ešte posilniť a zefektívniť. Konkrétne napríklad, pravidelné stretávanie sa s Vami alebo viac online meetingov ohľadom noviniek, školení alebo kurzov. Neustále promovať náš realitný portál ZoznamRealit.Sk, ktorý môžete pravidelne podporovať aj vy, či už na Vašich weboch, facebookoch alebo aj na vizitkách, aby sme dokázali byť stále silnejším protipólom komerčným portálom.

Priority môjho pôsobenia v združení:

1. V tomto a nasledujúcom období, ako našu najväčšiu prioritu v združení, vnímame komunikáciu s Protimonopolným úradom SR a zastupovanie Vás, našich členov ZRKS v krokoch, ktoré majú všeobecne pomôcť inzertnému prostrediu, k väčšej transparentnosti cenníkov realitných portálov, k väčšej transparentnosti ponúkaných služieb, atď. V prípade úspechu tým pomôžeme nielen našim členom združenia, ale v budúcnosti aj všetkým realitným profesionálom k lepšiemu a transparetnejšiemu trhovému a hospodárskemu prostrediu.

2. Podpora našich členov, aktívna komunikácia medzi našimi členmi a neustále naberanie nových členov do našeho združenia. MY musíme byť na náš portál ZoznamRealit.Sk hrdí, pretože sme jediná stavovská realitná organizácia, ktorá ma vlastný realitný portál. Chcel by som nastaviť pravidlo 1+1. Každý aktuálny člen by mal mať záujem, osloviť a priniesť do zduženia aspoň jedného nového člena. Samozrejme aj s mojou podporou a pomocou.

3. Ak chceme mať cenovo dostupné nové služby, ako napríklad zabezpečenie školení a kurzov poskytované ZRKS za ceny rovnajúce sa nákladom, musíme mať silu pri vyjednávaní služieb a cien s dodávateľmi a pri tom nám pomôže veľká a aktívna členská základňa.

4. Štvrtá najväčšia priorita, ktorú chcem počas môjho 2-ročného mandátu zrealizovať pre Vás, je cenovo efektívna inzercia, ktorá može byť pre Vás mesačne až o 50% nižšia ako aktuálna cena, ktorú platíte. A je to reálne, už sa podobné riešenie implementovalo v jednej realitnej sieti.

5. Poskytnúť všetkým našim aktuálnym aj novým členom, službu autorizovaných kúpnych zmlúv za bezkonkurenčné ceny. Táto služba je najvyššia právna ochrana zmluvných strán na Slovensku pri realizovaní prevodov nehnuteľností, zápis do katastra nehnuteľností je stanovený v lehote 20 kalendárnych dní, poplatky sú polovičné, až štvrtinové oproti offline podaniam. Túto prioritu chcem pre Vás pripraviť a poskytnúť ju ešte v roku 2021.

6. Ostatné priority, ak nestihnem zrealizovať v roku 2021, dúfam zrealizujem do konca volebného obdobia alebo v nich bude pokračovať ďaľší novozvolený prezident.
- jednotné nákupy marketingových a prezentačných materiálov za vytendrované ceny (obrandované foldre na dokumenty, vizitky plachty a bannery, roll-upy, fotografické a video služby)
- atraktívne zľavové kupóny pre Vašich klientov na nákup služieb, nábytku, alebo ďalších produktov, ako podpora pre vás a pre spokojnosť Vašich klientov.
- aktívna komunikácia s developermi, pretože ZRKS môže efektívne ponúkať služby našich členov v každom regióne Slovenska.
- spoločné realitné investovanie našich členov, čo bude znamenať efektívne zveľaďovanie Vašich financií.

V realitnom svete sa pohybujem už 20 rokov a trh sa neustále mení a my sa musíme nepretržite zdokonalovať a prispôsobovať trhu. Chcem, aby bolo ZRKS Vašim partnerom vo Vašich realitných životoch a poradným hlasom. Preto sa môžete na mňa vždy obrátiť na mailovej adrese prezident@zrks.sk. Mandát prezidenta ma zaväzuje robiť pre Vás maximum v rámci mojej funkcie, ale určite som a budem vždy pripravený Vám poradiť alebo s Vami diskutovať o aktuálnych témach.

Som skutočne rád, že som súčasťou našej organizácie a že budem môcť reálne pomáhať s jej rozvojom na silné Združenie realitných kancelárií Slovenska.

Preto budem na Vás vždy apelovať, aby naši členovia Združenia realitných kancelárií Slovenska aktívne prezentovali naše združenie a boli hrdí na to, že sú jeho súčasťou. Dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal veľa úspechov v nasledujúcich rokoch a období, pretože len spoločnými silami sa nám podarí spraviť z našho združenia ZRKS a nášho portálu ZoznamRealit.Sk silné a známe značky na slovenskom realitnom trhu.

Mgr. Róbert Ondriáš | Prezident ZRKS

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Novinky