Prezident ZRKS

Členovia ZRKS si v marci 2019 zvolili za prezidenta Mateja Kuchariča v online voľbách. Jeho funkčné obdobie bude trvať do marca 2021.


Príhovor prezidenta ZRKS Mateja Kuchariča

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia makléri!

Dovoľte mi, aby som sa Vám aj týmto spôsobom poďakoval za prejavenú dôveru. Moje zvolenie za prezidenta Združenia realitných kancelárií Slovenska si veľmi vážim, o to viac, že po prvýkrát prebiehala voľba hlasovaním všetkých členov. Budem sa snažiť vašu dôveru nesklamať a pracovať s celým vedením ešte usilovnejšie v prospech nášho združenia.

Počas uplynulých dvoch rokov sa nám veľa vecí podarilo, niektoré sme naštartovali správnym smerom a budeme sa snažiť v nich ďalej pokračovať. Čo je dôležité, začali sme sa častejšie stretávať, pripravili sme novú webovú stránku nášho združenia a v neposlednom rade sa nám podarilo výrazne zvýšiť návštevnosť nášho portálu ZoznamRealit.Sk. Za toto všetko patrí moja vďaka všetkým kolegom a spolupracovníkom, ktorí sa na fungovaní našej organizácie podieľajú.

Do budúcnosti si kladiem cieľ byť ešte aktívnejší a venovať ešte väčšiu pozornosť zdokonaľovaniu činnosti našej organizácie. Naše poslanie vidím hlavne v dvoch hlavných oblastiach.

Prvá a najdôležitejšia je správa nášho realitného portálu. Sme jediná stavovská maklérska organizácia, ktorá má vlastný realitný portál a túto našu jedinečnú výhodu plánujem ďalej rozvíjať a posilňovať. Do budúcnosti sa táto naša unikátna vlastnosť môže stať ešte dôležitejšou a to hlavne vo svetle pokračujúcej monopolizácie trhu realitných portálov, kde tri z najnavštevovanejších portálov už ovláda jedna spoločnosť.

Druhou dôležitou oblasťou bude zvýšiť dôraz na vzdelávanie a informovanie členov, ako aj na podporovanie vzájomnej spolupráce a vymieňanie skúseností. Chcem, aby sme mali možnosť stretávať sa ešte častejšie, prinášať pre členov zaujímavé témy, podporovať vás vo vzdelávaní a prinášať ešte viac užitočných informácií a rád pre vašu prácu.

Pred nami, ale aj pred celou branžou, je obdobie, ktoré bude veľmi pravdepodobne formovať spomalenie ekonomiky a zároveň opatrenia NBS smerujúce k spomaleniu zadlžovaniu obyvateľstva. To pre nás znamená, že budúcnosť bude možno náročnejšia, menej predvídateľná a pravdepodobne pred nás postaví nové výzvy. Verím, že práve v takýchto časoch je dôležitá vzájomná spolupráca a tieto obdobia zvýrazňujú potrebu takých organizácií, ako je tá naša.

S predajom nehnuteľností je spojený celý môj profesijný život a dúfam, že aj pôsobením v tejto funkcii môžem dokázať, že predaj realít beriem osobne, zodpovedne a profesionálne. Dôvera, ktorú ste preukázali tým, že ste ma zvolili, ma na jednej strane teší, zároveň cítim veľkú zodpovednosť za spoločnú budúcnosť nás a nášho združenia. Som rád, že môžem byť súčasťou takejto jedinečnej pozitívnej organizácie a že môžem pomáhať s jej rozvojom a smerovaním.

Avšak úspech Združenia realitných kancelárií Slovenska máme vo svojich rukách my všetci, členovia. Preto dovoľte, aby som nám všetkým na záver zaželal veľa chuti a elánu do ďalšej práce v zlepšovaní nášho združenia, nášho portálu, našich konferencií. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí napĺňať úlohu, s ktorou ZRKS pred piatimi rokmi vznikla. Byť silnou podporou pre svojich členov a dať im možnosť byť nezávislejší od realitných portálov.

Matej Kucharič

B.S.B.A. Matej Kucharič

Matej Kucharič bol do funkcie prezidenta ZRKS zvolený v marci 2019 v online voľbách, v ktorých mohli hlasovať všetky členské realitné kancelárie. Jeho funkcia zahŕňa organizovanie stretnutí členov ZRKS, vytváranie komunity, propagáciu združenia v médiách a vytváranie obsahu na webstránky a na sociálne siete.

Matej Kucharič začal realitnú činnosť vykonávať v roku 2006 v realitnej kancelárii IP Real, ktorá pôsobí dodnes v Bratislave a jej aj členom ZRKS. V roku 2007 založil spolu s manželkou MAGNUM Real. „Od začiatku môjho pôsobenia v realitách som mal záujem a hľadal som spôsoby ako robiť maklérsku prácu kvalitne, moderne a inovatívne. V súčasnosti vediem tím desiatich maklérov,“ uviedol prezident ZRKS s tým, že popri vedení realitnej kancelárie je stále aktívnym maklérom, lebo chce byť spojený s realitným trhom.

V prípade záujmu, môžete prezidenta ZRKS kontaktovať na adrese matej@magnumreal.sk.

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Novinky