Prezident ZRKS

Členovia ZRKS si v marci 2023 zvolili za prezidentku Alexandru Novák v online voľbách. Jej funkčné obdobie bude trvať do marca 2025.


Príhovor prezidenta ZRKS Ing. Alexandra Novák

Róbert Ondriáš

Vážené členky a vážení členovia ZRKS,

chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za prejavenú dôveru, že ste mi dali svoje hlasy vo voľbách prezidenta ZRKS. Verím, že to pre nás všetkých, realitných maklérov i realitné kancelárie, znamená, že sa pohneme opäť vpred vo vytváraní lepších a transparentnejších podmienok pre naše fungovanie. Budem sa veľmi snažiť presadiť zmeny a podmienky na trhu tak, aby nám to všetkým v týchto ťažších časoch pomohlo.

Keďže v združení som aktívna už niekoľko rokov a mám s jeho fungovaním skúsenosti, chcela by som Vás poprosiť, motivovať, aby ste sa stali aktívnymi, lebo aj minulosť ukázala, že spoločnými silami sme vždy dokázali presadiť oveľa viac. Dúfam, že vzájomnou spoluprácou aj aktívnou činnosťou z Vašej strany sa nám podarí presadiť efektívne zmeny a získať viac členov do našich radov, aby sme mali väčšiu silu a vplyv. Podporme spolu náš portál, posuňme ho čo najviac do popredia, lebo tým získame zdravšie prostredie na trhu s realitnou inzerciou, z čoho budeme profitovať všetci.

Mojim cieľom je aktívne prezentovať združenie, viac komunikovať smerom k iným realitných kanceláriám aj k verejnosti, k našim klientom.

Alexandra Novák, prezidentka ZRKS

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Novinky