Predajte svoju nehnuteľnosť prostredníctvom členov ZRKS

image

Úspešný predaj nehnuteľnosti závisí od výberu správneho realitného makléra

Na realitnom trhu momentálne pôsobí množstvo rôznych realitných kancelárií.
Tie zastrešujú skúsených i začínajúcich realitných maklérov. Ak sa klient rozhodne predať, prenajať alebo kúpiť nehnuteľnosť, mal by si vybrať realitnú kanceláriu
resp. makléra, ktorému dôveruje.

Proces predaja nehnuteľnosti bude trvať niekoľko týždňov a s maklérom budete
v častom kontakte. Určite sa nevyhnete aj zložitejším situáciám, preto treba mať priamy a otvorený vzťah, aby neprišlo k nedorozumeniam pri obhliadkach, obsahu zmlúv alebo pri výške odmeny (za sprostredkovanie predaja/pomoc pri predaji)
vo forme provízie. Na výbere realitnej kancelárie a makléra si preto treba dať záležať a v prípade nespokojnosti ho tiež môžete po niekoľkých týždňoch vymeniť.

Predaj nehnuteľnosti je zložitý a časovo náročný proces. Vyžaduje jasnú a včasnú komunikáciu, dobré riadenie celého procesu, a teda aj primerané znalosti
a skúsenosti v tejto oblasti. Hlavnou úlohou makléra je aktívne riadiť všetky fázy transakcie od ocenenia nehnuteľnosti, jej uvedenia na trh a spôsobu prezentácie, komunikácie medzi klientom a záujemcom až po uzavretie zmlúv a zápisu
do katastra. Musí zabezpečiť pravidelný kontakt medzi zúčastnenými stranami
a zvládnuť náročnejšie a stresujúce etapy celej transakcie.

image

Prečo si vybrať makléra zo Združenia realitných
kancelárií Slovenska?

Na Slovensku realitné kancelárie a makléri nepodliehajú žiadnemu dozoru. Je len
na ich osobnom prístupe, či dodržiavajú morálne a obchodno-etické zásady. Realitné kancelárie v našom združení sa zaviazali dodržiavať etický kódex a pravidlá, ktorými sa riadia. Dodržiavanie stanovených pravidiel je pod dohľadom členov správnej
a dozornej rady. V prípade porušenia pravidiel prichádza k riešeniu prípadu
a možnému hlasovaniu, či maklér a realitná kancelária budú zo združenia vylúčení.
O prijatí realitnej kancelárie do ZRKS rozhoduje správna rada.

Záujem o členstvo v ZRKS majú také realitné kancelárie, ktoré podnikajú poctivo
a nerobí im problém dodržiavať Etický kódex ZRKS. Zároveň im záleží na serióznom (transparentnom) fungovaní realitného trhu a k napĺňaniu cieľov ZRKS sú ochotné obetovať čas, energiu i peniaze. Spoločne sa snažia o seriózne vzťahy a dodržiavanie pravidiel nielen medzi sebou, ale aj voči klientom a vlastníkom nehnuteľností.

Ponúknite našim členom svoju nehnuteľnosť

Žiadajte od svojho makléra uzavretie štandardizovanej a schválenej zmluvy ZRKS!

image

Férové provízie a vyvážené zmluvy

Provízia je dohodnutá vždy individuálne medzi realitnou kanceláriou a vlastníkom – predajcom nehnuteľnosti. Závisí najmä od druhu nehnuteľnosti a lokality. Pri predaji nezaplatíte do ZRKS absolútne nič, lebo sme nezisková organizácia konajúca
v záujme svojich členov a našim cieľom nie je tvorba zisku, ale zlepšovanie fungovania realitného trhu.

Vzťah medzi predávajúcim a vybranou realitnou kanceláriou je možné uzavrieť štandardizovanou zmluvou ZRKS, ktorú majú všetci členovia ZRKS k dispozícii. Zmluva obsahuje všetky potrebné právne náležitosti a je pre obe strany vyvážená. Môžete sa rozhodnúť, na akú dobu sa zmluva uzavrie, či to bude zmluva
exkluzívna a aká bude výška provízie v prípade úspešného predaja.

image

Pracuje pre vás viac realitných maklérov

ZRKS má vlastný systém na zdielanie predávaných nehnuteľností. V prípade, že sa rozhodnete svoju nehnuteľnosť predať cez systém ZRKS, k ponuke sa dostanú všetky realitné kancelárie – členovia ZRKS. Netreba pripomínať, že všetky disponujú svojou databázou záujemcov o kúpu možno práve vašej nehnuteľnosti. Vďaka tomu zvýšite šancu na rýchlejší a efektívnejší predaj vašej nehnuteľnosti. ZRKS združuje realitné kancelárie z rôznych regiónov a s rôznym zameraním sa na konkrétne typy nehnuteľností. Je len na vás, ktorú realitnú kanceláriu si zo zoznamu členov vyberiete.

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Novinky