Exporty ponúk

Každá realitná kancelária potrebuje svoje ponuky efektívne inzerovať a zrýchliť tak ich predaj. Okrem nášho realitného portálu ZoznamRealit.Sk pôsobí na slovenskom trhu aj množstvo súkromných, komerčných portálov. Ponuky si na ne môžete vložiť manuálne (zdĺhavé a časovo náročné riešenie), alebo automatizovane prostredníctvom exportov.

Nastavte si exporty svojich ponúk nezávisle od systémov realitných portálov, získate tým kvalitnejšie služby!
Uzavrite s každým portálom samostatnú Zmluvu o spolupráci a zabezpečte si tým exporty ponúk aj do budúcna.

Všetky veľké realitné portály majú importné rozhranie, cez ktoré sa pomocou exportu dajú ponuky vkladať automatizovane. Niektoré realitné portály exporty ponúk z iných ako svojich systémov obmedzujú a snažia sa realitným kanceláriám popri inzercii nanútiť aj svoj exportný systém. Toto konanie považuje ZRKS za neetické a z dlhodobého hľadiska za veľmi škodlivé pre kvalitu v oblasti realitnej inzercie.


Aké sú možnosti exportov?

Z vlastného systému priamym napojením na portál

Výhoda napojenia sa na realitné portály z vlastného systému je hlavne úplná kontrola nad svojim systémom, databázou údajov a teda aj exportmi. Nevýhodou sú vysoké vstupné a udržiavacie náklady na celý systém. IT služby sú drahé, údržba vlastného systému si vyžaduje neustále časové a finančné investície. Samotný vývoj vlastného systému znamená roky práce a tisíce investovaných eur. Skôr ako dokončíte vývoj vlastného systému, môžete svoju realitnú kanceláriu zmeniť na IT firmu, bude z vás totiž špecialista. Vlastné systémy sú vhodné prevažne pre realitné kancelárie s vysokými obratmi a realitné siete (s medzinárodnou pôsobnosťou).

Cez realitný softvér tretej strany

Výhodou využitia služieb realitného softvéru tretej strany je hlavne nižšia cena a väčšinou bezproblémové užívanie si viac alebo menej kvalitného softvéru. Nevýhodou tohto riešenia je, že ste odkázaní na ponuku exportov realitného systému a nemáte pod kontrolou, kam dnes ešte exportovať môžete, ale zajtra už nemusíte (rozhoduje o tom správca systému a nie vy, alebo portál, kam sa exportuje).

Z minulosti poznáme prípad, keď bol jednostranne zo strany majiteľa Realsoftu ukončený export ponúk zo systému Realsoft na portál Nehnutelnosti.sk a užívatelia systému Realsoft už viac nemohli svoje ponuky exportovať na nehnutelnosti.sk. Takisto sa v októbri 2013 portál Reality.sk rozhodol bez uvedenia dôvodu neumožniť viac importovať ponuky užívateľom systému backOFFICE. Pre realitné kancelárie to vždy znamenalo zníženie komfortu vkladania ponúk a možnosti vybrať si portál, na ktorom chcú inzerovať. Preto v prípade, že sa nechcete stať obeťou rôznych nekalých a neprehľadných záujmov a vzťahov medzi inzertnými portálmi a systémami, využívanie exportov zo softvérov tretích strán neodporúčame.

Cez exportný systém portálu

Niektoré realitné portály majú aj svoje exportné/správcovské systémy, ktoré by mali pre ich klientov – realitné kancelárie - prinášať výhody v podobe lepšej správy inzerátov a exportov na iné portály. Nie vždy to tak však je. Výhodou je bezproblémový export v rámci jednej siete portálov, nevýhodou obmedzenia vo výbere iných portálov, kam chcete exportovať, a cenová neistota. Realitný portál vám väčšinou systém sprístupní najprv zadarmo ako doplnok k inzercii, neskôr, keď si na systém zvyknete, mu však nič nebráni cenu zvýšiť a funkcionalitu systému obmedziť len na ním výhodné služby (napr. zmena na kreditný systém, ktorý vás vyjde niekoľkonásobne drahšie).

Systémy tohto druhu sú väčšinou uzavreté a ponuky, ktoré do systému prácne vložíte, už zo systému nevyexportujete von. Stávate sa obeťou inzertnej pasce a prichádzate o možnosť slobodne sa rozhodnúť kde inzerovať a kde nie, samozrejme musíte akceptovať neustále zvyšovanie cien. Voľba systému na správu ponúk, ktorý patrí konkrétnemu portálu, je pre realitnú kanceláriu veľmi riziková a obmedzujúca vo výbere inzercie, preto ju odporúčame len pri portáloch, ktoré majú otvorené API rozhranie a nebránia sa s vami podpísať zmluvu, v ktorej garantujú spôsob, ktorým je možné ponuky na portál nie len exportovať, ale ponuky aj zo systému kedykoľvek vybrať.

Sprístupnením ponúk cez API rozhranie

Pokiaľ využívate svoj systém a databázu, prípadne máte databázu na nejakom serveri, či portáli s API rozhraním, môžete svoje ponuky sprístupniť inzertným realitným portálom. Ak systém, či databáza totiž obsahuje API rozhranie, vy máte úplnú slobodu v tom, kedy a komu svoje ponuky sprístupníte, prípadne si viete ponuky do databázy nahrať z akéhokoľvek zdroja.

Jedným z cieľov ZRKS je prispieť k motivácií inzertných portálov a realitných systémov, aby zaviedli medzi svoje služby štandardne aj API rozhranie, ktoré vám umožní svoje ponuky voľne vkladať a vyberať. Takýto portál, systém sa vás a vaše peniaze už nebude snažiť udržať cez znemožnenie exportov, či dominanciu na trhu, ale bude nútený vám ako motiváciu poskytnúť kvalitné služby (keďže budete môcť zo systému kedykoľvek odísť). V prípade, že si budete vyberať systém na správu svojich ponúk, vyžadujte od jeho poskytovateľa otvorené API rozhranie s možnosťou neobmedzeného exportu a importu ponúk. Nezabudnite s ním podpísať zmluvu!

Ako vám môže pomôcť ZRKS?

Okrem iného je úlohou ZRKS aj pomáhať svojim členom v riešení problémov. Export ponúk na všetky inzertné portály považujeme za dlhodobo neriešený problém, ktorý vyústil do nerovného súboja medzi realitnými kanceláriami a veľkými inzertnými portálmi. Na tomto poli evidujeme veľkú polarizáciu a neochotu vzájomne spolupracovať. Keďže dlhodobo nie je možná dohoda medzi veľkými inzertnými portálmi v oblasti sprístupnenia možnosti slobodne exportovať inzerciu, či poskytovať otvorené API rozhranie, rozhodli sme sa ísť príkladom a zároveň pomôcť všetkým realitným kanceláriám zorientovať sa a začať požadovať za svoje peniaze kvalitné služby.


Vzorová zmluva o spolupráci

Realitným kanceláriám (aj nečlenom ZRKS) sme sprístupnili vzorovú zmluvu o spolupráci medzi realitnou kanceláriou a realitným portálom. Bez ohľadu na to, na ktorom portáli inzerujete, žiadajte od inzertného portálu garanciu, že vám umožní vkladať svoje inzeráty spôsobom, ktorý vy pokladáte za vhodný a vy zadefinujete v zmluve.

Príklad: Ak na export ponúk na XY-portál využívate napr. XZ-softvér, tak si s XY-portálom uzavrite o tom zmluvu, aby sa vám v budúcnosti nestalo, že z nejakých špekulatívnych dôvodov vám XY-portál zamedzí export ponúk z vami zvoleného XZ-softvéru. Rovnako odporúčame postupovať aj pri realitných softvéroch, to znamená uzavrieť individuálnu zmluvu o exporte ponúk na konkrétny portál, aby sa vám nestalo, že vám jedného dňa prevádzkovateľ softvéru znemožní inzerciu na niektorom portáli.


Ako využiť API rozhranie na export ponúk

Ako databázu svojich ponúk môžete využívať svoj server a API rozhranie, prípadne si tieto služby objednať v ZRKS. Pokiaľ sa rozhodnete pre databázu na ZoznamRealit.Sk s otvoreným API rozhraním ZRKS, stačí inzertnému portálu, na ktorý chcete exportovať svoje ponuky, vytvoriť v online systéme ZRKS prístup k ponukám a k dokumentácii. Inzertný portál si na svojej strane naprogramuje jednoduchý mostík, cez ktorý si bude z databázy ZRKS ťahať vaše ponuky. Tento spôsob inzercie vám odporúčame potvrdiť podpísaním vzorovej zmluvy, aby ste mali istotu, že vám jedného dňa inzertný portál neznemožní dohodnutý spôsob exportu ponúk. Priebežne budeme svojich členov informovať o portáloch, ktoré sa do tohto spôsobu exportu ponúk zapoja.

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Novinky