Výhody členstva v ZRKS

Okrem praktických výhod vyplývajúcich z členstva bude najväčším prínosom pre vás a vašich kolegov naše úprimné odhodlanie meniť veci v realitnom prostredí k lepšiemu. Nemáme nachystané nablýskané školenia, ani najväčších odborníkov na legislatívu, ale máme skutočný záujem spraviť s prostredím v ktorom všetci podnikáme pozitívne zmeny k lepšiemu. Máme transparentné financovanie a ponúkame vám spoluúčasť na chode združenia. Budeme veľmi radi, ak obohatíte našu komunitu svojimi príspevkami, alebo len dobrovoľnou pomocou pri organizovaní stretnutí, vytváraní propagačných materiálov alebo písaní článkov.

Vlastný realitný portál

Členovia ZRKS majú cenu za inzerciu garantovanú priamo v stanovách ZRKS, inzerenti môžu využívať bezplatne službu Cielená reklama - Facebook a Google.

Prístup do online systému

Každý člen má prístup do online systému združenia, môžete komunikovať s ostatnými členmi, vkladať ponuky, obchodovať a hlasovať o dôležitých témach. Zefektívnite predaj svojich ponúk vďaka Exclusive Co-broke systému.

Otvorené API rozhranie

Zabezpečte si prístup k svojim údajom vďaka bráne do databázy cez API rozhranie a nestaňte sa obeťou uzavretého systému, či inzertnej pasce. Ako jediná realitná databáza na Slovensku garantujeme v stanovách, že sa môžete pripojiť s akýmkoľvek softvérom, či webovou stránkou.

Transparentné združenie

Každý mesiac zverejňuje vedenie ZRKS výpis z bankového účtu združenia, členovia môžu voliť a byť volení do vedenia združenia a akákoľvek téma môže byť odkomunikovaná priamo vo fóre ZRKS. Spolu a férovo, bez utajovaní a manipulácií. S vami!

Overený člen ZRKS

Zlatá pečať overeného člena

Všetci členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex ZRKS, právom teda môžu využívať zlatú pečať Overeného člena ZRKS. Pečať člena je z webu prelinkovaná priamo na stránku ZRKS, kde si klient môže overiť pravosť členstva v ZRKS.

Vzorové zmluvy

Využívaním vzorových zmlúv ZRKS získate transparentnosť podmienok pre klienta a zároveň ako člen ZRKS komunikujete klientom vôľu uzavrieť férovú a vyváženú zmluvu. Vaše dobré úmysly a poctivý zámer je cestou k úspechu a uzavretému obchodu.

Zľavy a výhodné ponuky

Nižší poplatok za inzerciu a API pre členov ZRKS, pre nováčikov navyše 50% zľava z prvého poplatku za inzerciu.
Členovia ZRKS môžu využívať viaceré benefity.
Pozrite si ich prehľad.

Stanete sa súčasťou komunity

Dáme vám priestor na prezentáciu, pozveme vás na konferenciu, vypočujete si zaujímavé prednášky a získate nové kontakty. Buďme spolu!

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Prečítajte si novinky z realitného sveta