Spoločné obchody vedú k vyšším ziskom a lepšej atmosfére na realitnom trhu

23.5.2014
Každého realitného makléra zamrzí, keď sa jeho priateľ alebo známy obráti pri predaji bytu na inú realitnú kanceláriu. Oveľa viac však zabolí ak známy vyhlási, že on služby realitnej kancelárie považuje za zbytočné a byt si radšej predá sám s odôvodnením, že so službami realitnej kancelárie mal v minulosti negatívne skúsenosti. Dôvody nespokojnosti klientov s činnosťou realitných kancelárií sú rôzne, napr. neserióznosť, nízka profesionalita, slabá odbornosť, neochota spolupracovať s inými realitnými kanceláriami.

Som preto presvedčený, že novozaložené Združenie realitných kancelárií Slovenska (ZRKS) sa v rámci svojich priorít musí zamerať nielen na zvyšovanie kvality realitných kancelárií a zvyšovanie povedomia verejnosti o práci maklérov, ale aj na prehĺbenie spolupráce medzi realitnými kanceláriami navzájom. Veľa majiteľov realitných kancelárií a maklérov si totiž stále neuvedomuje, že hlavnou konkurenciou pre realitné kancelárie sú v súčasnosti realitné obchody urobené mimo (bez pričinenia) realitných kancelárií a nie obchody, ktoré urobia iné realitné kancelárie v danom meste, alebo regióne.

Faktom je, že medzi realitnými kanceláriami panujú rôzne vzťahy, niekde lepšie, inde horšie. Tam kde dobré nie sú, sa asi ťažko zo dňa na deň zlepšia. Apelujem však na všetkých, aby dodržiavali aspoň kolegiálne prímerie, t. j. zdržali sa pred klientmi akýchkoľvek negatívnych vyjadrení na adresu iných realitných kancelárií (aj keď je to niekedy naozaj ťažké).

Tam kde sú však vzťahy dobré, je potrebné ich ešte viac prehlbovať. Naša kancelária AB Contact, s.r.o. pôsobí v Piešťanoch a okolí už desať rokov. Prvých deväť rokov sme neformálne spolupracovali s viacerými realitnými kanceláriami, no spolupráca bola vlažná. Minulý rok sme však s troma z nich podpísali Memorandum o spolupráci, v rámci ktorého sme si zadefinovali podmienky spolupráce ako aj kľúče na rozdelenie provízií pri spoločných obchodoch. Naša spolupráca razom nabrala na intenzite, počet spoločných obchodov rastie, rivalita je zabudnutá, z maklérov konkurenčných kancelárií sa stávajú kamaráti. Ak máme vážneho klienta, ktorý si nič z našej ponuky nevybral, tak sa mu makléri okamžite snažia nájsť niečo v ponuke týchto troch kancelárií a dopracovať sa k spoločnému obchodu.

Čo je však najdôležitejšie, klienti sú týmto prístupom príjemne zaskočení. Reálne vidia, že nimi vybraná realitná kancelária im poskytuje kvalitné služby a nepotrebujú oslovovať ďalšie.

Nám sa tým pádom zvyšuje počet exkluzívnych zákaziek, ktorým sa makléri môžu v pokoji venovať a nemusia sa naháňať v neexkluzívnych pretekoch. V rámci tohto kruhu sa vylepšujú aj ďalšie ukazovatele činnosti realitnej kancelárie. Makléri majú síce menej svojich ponúk, ale celkový počet ponúk, ktoré môžu ponúknuť klientom je väčší a kvalitnejší, stále väčšie percento ponúk majú exkluzívnych, všetky sprostredkovateľské zmluvy majú od vlastníkov podpísané (je to jedna zo základných podmienok spolupráce), majú viac času na prácu so svojim klientmi a hlavne výrazne menej negatívnych zážitkov zo svojej práce. Kancelária zlepšuje svoje obchodné výsledky, tržby rastú, náklady (predovšetkým na inzerciu na portáloch) sa znižujú.

Ako jeden zo zakladajúcich členov ZRKS sa budem preto usilovať, aby sa v rámci ZRKS vytvorila jednotná písomná forma spolupráce členských realitných kancelárií, aby sme sa pri spoločných obchodoch mohli spoľahnúť na dodržanie podmienok spolupráce a dali tak základ budúcemu fungujúcemu MLS systému, čo v konečnom výsledku výrazne zníži počet realitných obchodov uskutočnených bez pričinenia realitných kancelárií.

Spolupráca realitných kancelárií tak povedie nielen k vyšším ziskom, ale aj k lepšej atmosfére na realitnom trhu.

Mgr. Andrej Bartovic

Autor je majiteľom realitnej kancelárie AB Contact, s.r.o., Piešťany.

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Prečítajte si novinky z realitného sveta