Prečo potrebujeme kvalitné a presné údaje o cenách nehnuteľností?

Bratislava (28.9.2021)
Združenie realitných kancelárií Slovenska (ZRKS) sa už dlhodobo pokúša vyriešiť problém, ktorý spočíva v nepresných dátach a odhadoch pri práci s cenami nehnuteľností, ich vývojom a prognózami. Veľmi oceňujeme prácu redaktorov Denníka N, ktorí túto Pandorinu skrinku otvorili článkom z 28.9.2021.

Kde je problém? Národná banka Slovenska (NBS) pri vytváraní cenových máp a odhadov rastu cien nehnuteľností dlhé roky pracuje s údajmi, ktoré nakupuje od súkromnej firmy. Tá ich získava od najväčšieho poskytovateľa realitnej inzercie na Slovensku. S rovnakými dátami pracujú aj komerčné banky a iné inštitúcie. Tieto ceny však vychádzajú z inzerovaných cien nehnuteľností, ktoré väčšinou nekorešpondujú s realizovanou cenou a týmto spôsobom skresľujú výsledné čísla a hlavne ekonomické závery vyvodené z nich.

Čo skresľuje štatistiky? Od roku 2018 začal svojou metodikou zbierať údaje z katastra nehnuteľností aj Štatistický úrad SR. Údajov je už aktuálne dostatok na to, aby sa dali použiť pri metodikách výpočtu napr. ekonomických ukazovateľov. Aj tento zber dát má však svoje úskalia a skreslenia. Ak je totiž na zmluve podanej na kataster nehnuteľností iná cena, aká bola skutočne zaplatená, údaj je skreslený. Rovnaké skreslenie nastáva, ak je zmluva uzatvorená pár rokov pred samotnou kolaudáciou a nekorešponduje s aktuálnou trhovou cenou. Tento prípad je častý pri projektoch novostavieb, ktoré sa predávajú dlhšiu dobu pred samotným dokončením a pri zápise do katastra sú už ceny neaktuálne.Ďalším problémom údajov z katastra je ich neúplnosť, veľakrát chýba informácia o rozlohe nehnuteľnosti, stave (novostavba, prerobený, pôvodný stav), inžinierskych sieťach či iných parametroch, ktoré môžu mať výrazný vplyv na cenu. Do štatistík sa tak dostane málo nehnuteľností.

Ako to vyriešiť? Riešením situácie je budovanie cenovej mapy, ktorá spomínané skreslenia a nepresnosti takmer úplne eliminuje. Je potrebné zisťovať realizované ceny priamo v realitných kanceláriách, ktoré sú pri uzavretí obchodov a hlavne poznajú detailne aj parametre nehnuteľností. Takúto Cenovú mapu začalo od začiatku roka 2021 budovať Združenie realitných kancelárií Slovenska (ZRKS) v spolupráci s prevádzkovateľom realitného softvéru backOFFICE®. Združenie je najväčším združením realitných kancelárií na Slovensku a vďaka spolupráci s realitným softvérom má tak ideálne podmienky na zber a spracovanie reálnych údajov o realizovaných obchodoch. Výhodou sú skutočné realizované ceny, detailné informácie o ponukách a presná poloha na mape.

Prečo je to dôležité? Ceny nehnuteľností sú dôležitými ukazovateľmi do budúcnosti, či už pre bankové inštitúcie, poskytovanie úverov, vývoj úrokových sadzieb, hodnotenie kúpyschopnosti obyvateľstva či posudzovanie Slovenska v investičných kruhoch. Preto je dôležité, aby boli tieto údaje čo najpresnejšie a neskresľovali ceny nehnuteľností v našej krajine. Vplýva to totiž aj na rozhodovanie ľudí o predaji či kúpe nehnuteľnosti a ich finančnými očakávaniami.

Aktuálne nová cenová mapa ZRKS každým mesiacom rastie a z jej údajov vedia čerpať všetci užívatelia systému backOFFICE® a združenie, záujem prejavili už aj komerčné banky. Viac o Cenovej mape nájdete na stránke https://www.backoffice.sk/realitny-software/cenova-mapa/

V Bratislave 28.9.2021

Zdroj: Združenie realitných kancelárií Slovenska (www.zrks.sk)

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Novinky