Pomoc pre realitné kancelárie

Vzniknutej situácii zapríčinenej šírením vírusu COVID-19 a následným ekonomickým dopadom sme sa ako Združenie realitných kancelárií Slovenska (ZRKS), v rámci našich možností, rozhodli čeliť v spolupráci s firmou backOFFICE a hlavne členmi ZRKS. Pre realitné kancelárie sme pripravili viacero opatrení, ktoré im pomôžu prekonať ťažké časy a sú praktickou pomocou.

Opatrenie 1: Bezplatné členstvo

Znižujeme výšku ročného členského príspevku na 0 € pre realitné kancelárie, ktoré sa rozhodnú stať členmi ZRKS do 30. júna. To znamená, že členom ZRKS sa môže stať akákoľvek realitná kancelária, ktorá splní podmienky členstva okrem uhradenia členského poplatku 60 €/ročne.


Chcem sa stať členom

Opatrenie 2: Kredit v hodnote 50 €

Každá inzerujúca členská realitná kancelária získa jednorazovo kredit na TOP ponuky na portáli ZoznamRealit.Sk vo výške 50 €. O kredit stačí požiadať emailom na info@zrks.sk a kredit vám automaticky pripíšeme na účet. Benefit bude platiť aj pre nové realitné kancelárie, ktoré sa stanú členom do 30. júna s odpusteným poplatkom za členské.

Opatrenie 3: Odloženie platieb

Realitné kancelárie, ktoré využívajú backOFFICE® bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú členmi ZRKS si môžu odložiť platbu za backOFFICE® o pol roka a to v prípade, že splnia nasledovné tri podmienky:

uhradia všetky poplatky za inzerciu a API rozhranie do ZRKS včas
čiže do termínu splatnosti (300 € / nečlenovia 400 €)

majú výročie platby v dobe medzi 1. aprílom a 30. júnom 2020

backOFFICE® začali využívať pred 1. aprílom 2020.

O odloženie platby je možné požiadať na office@backOFFICE.Sk, každú žiadosť posúdime individuálne.

Firma backOFFICE.Sk si vyhradzuje právo žiadosti nevyhovieť.

Opatrenie 4: Bonus vo výške 100 €
na Facebook a Google

Všetkým realitným kanceláriám, ktoré využívajú backOFFICE® a uhradia si všetky poplatky za inzerciu, API rozhranie a backOFFICE® v dobe splatnosti s výročím v dobe 2. apríl až 30. jún, poskytneme jednorázovo kredit vo výške 100 € na Cielenú reklamu. Polovicu nákladov na kredit bude znášať ZRKS a polovicu nákladov uhradí firma backOFFICE.Sk.

Tento benefit je platný aj pre realitné kancelárie, ktoré si poplatky uhradia po 2. apríli, avšak skôr ako majú výročie poskytovania služieb.

Cielena reklama

Viac o Cielenej reklame

Opatrenie 5: Bezplatná aktivácia 3D obhliadok pre klientov backOFFICE®

Realitné kancelárie využívajúce backOFFICE® aj s webovou stránkou získajú bezplatné zapracovanie 3D systému na vlastnú webovú stránku v hodnote 49,80 € úplne zdarma. Stačí na info@backOFFICE.Sk poslať 2 ukážky 3D obhliadok ku konkrétnym ponukám a benefit aktivujeme. Po 3D obhliadkach je zvýšený dopyt, preto reagujeme bezplatným sprístupnením služby a nie zdvihnutím ceny. Softvér backOFFICE® podporuje 3D obhliadky systémov:

Opatrenie 6: Fond záchrany pre realitné kancelárie

Realitné kancelárie, členovia ZRKS, ktoré si nebudú môcť dovoliť platiť za inzerciu na komerčných portáloch získajú 100% zľavu z ceny inzercie cez Fond záchrany ZRKS. Toto opatrenie má slúžiť realitným kanceláriám, ktoré už nemajú žiadne prostriedky na úhradu on-line služieb a hrozí im zánik.

ZRKS im týmto opatrením podáva pomocnú ruku a z vlastných prostriedkov Fondu záchrany za ne zaplatí poplatok za inzerciu vo výške 180 €. Cieľom je, aby realitné kancelárie získali bezplatne on-line priestor na propagáciu svojich ponúk a mali šancu obchodovať a dostať sa z finančných problémov. Vzhľadom na finančnú náročnosť opatrenia sú podmienky poskytnutia pomoci nasledovné:

Nárok na čerpanie budú mať len členovia združenia, ktorí boli do združenia prijatí pred 1. aprílom 2020.

Svoje ponuky zverejnia len na ZoznamRealit.Sk.
To znamená, že ich nebudú mať zverejnené na žiadnom inom portáli.

Webovú adresu svojej webovej stránky presmerujú na svoj profil na ZoznamRealit.Sk.

Výročie uhradenia služieb majú v období medzi 1. aprílom a 30. júnom 2020.


Firma backOFFICE® poskytne realitným kanceláriám, ktoré budú čerpať príspevok z Fondu záchrany bezplatne hosting emailových adries. Realitné kancelárie sa z programu Fondu záchrany môžu kedykoľvek prepnúť do bežného režimu a to vrátením príspevku 180 € do Fondu záchrany. V prípade porušenia podmienok poskytnutia príspevku z Fondu záchrany sú ZRKS a backOFFICE® oprávnení okamžite deaktivovať poskytnuté služby a žiadať náhradu príspevku.

Opatrenie 7: Mediálny priestor a vzájomná pomoc

ZRKS združuje realitných odborníkov z celého Slovenska, z regiónov i z Bratislavy. Máme tak veľa odhodlaných členov, ktorí sa dokážu spojiť, diskutovať a navzájom si radiť a pomôcť. Preto zakladáme na Facebooku skupinu Členovia ZRKS, kde si budú môcť realitné kancelárie online vymieňať skúsenosti a rozoberať aktuálne problémy i riešenia.

Členom skupiny môžu byť iba majitelia a konatelia členských realitných kancelárií ZRKS.

Zároveň sme sa rozhodli zverejňovať individuálne príspevky a výzvy našich členov, aby sme si navzájom pomohli. Príklad od Patrika Bojdu z Nitry, ktorý radí a ponúka pomoc ohľadom 3D systému Matterport.

Veríme, že z tejto ťažkej situácie vyjdeme čoskoro a ešte silnejší. Držme sa!

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Novinky