Trh s realitnou inzerciou:
Prečo sa stále zvyšujú ceny?

27.1.2022
Ceny za inzerciu stúpajú a nie všetci rozumejú, že prečo. V rozhovore mnohé objasňujte prevádzkovateľ realitného portálu a predseda Združenia realitných kancelárií Slovenska Marek Šubrt.

Prečo dochádza k neustálemu zvyšovaniu cien za inzerciu?
Je to dôsledkom toho, že firma, ktorá realitným kanceláriám inzerciu poskytuje, má na trhu zrejme dominantné postavenie a veľmi dobre rozumie tomu, že bez ich služieb sa bude realitkám ťažšie podnikať, budú menej predávať. Z tejto pozície sa snaží vyťažiť maximum a to tým, že cenu za svoje služby bude dvíhať dovtedy, kým to budú majitelia realitných kancelárií akceptovať.

A to bude dokedy?
To záleží od každej realitnej kancelárie individuálne, preto majú väčšinou firmy s dominantným postavením na trhu flexibilnú cenovú politiku (zľavy bez akejkoľvek logiky) a kazia tým férový konkurenčný boj. Predstavte si, že jedna realitná kancelária platí za inzerciu len polovicu v porovnaní s inou, pričom obe môžu mať rovnaký počet maklérov, ponúk a sú z jedného mesta. Cieľom vlastníka viacerých portálov je maximalizovať zisk a to bez ohľadu na dopady na účastníkov trhu.

Ako k tomu došlo, že jeden hráč je takýto silný?
Veľké firmy zvyknú kupovať menšie a získavať tým väčší podiel na trhu. Po skúpení konkurencie je aj novým firmám ťažšie prísť na trh a konkurovať, nakoľko zefektívnením chodu viacerých firiem jednou firmou klesajú náklady, zvyšuje sa zisk a priestor na ďalší rast (náklady na reklamu, vývoj). Výsledkom je zvyšovanie cien a maximalizácia zisku, keďže neexistuje dostatočná alternatíva.

Aké riešenie by bolo pre realitné kancelárie najlepšie?
V ideálnom svete si realitná kancelária vystačí s vlastným webom, referenciami a nepotrebuje inzerciu na portáloch, ale to nie je úplne reálne. Zabezpečiť vysokú návštevnosť vlastného webu porovnateľnú s portálmi je takmer nemožné a ak by to aj možné bolo, vždy bude lákavé zvyšovať si obraty aj inzerciou na portáloch. Riešením je inzertný portál s vysokou návštevnosťou, ktorý by vlastnili realitné kancelárie a kde by bola cena inzercie pre realitné kancelárie garantovaná. Aby sa nestalo, že po získaní návštevnosti portálu sa rapídne zdvihnú ceny inzercie, alebo že portál niekto odpredá väčšej firme.

Prečo s takým riešením zatiaľ nikto neprišiel?
Portál, ktorý tieto podmienky spĺňa, existuje od roku 2014, vznikol prevodom zo súkromnej firmy na neziskovú organizáciu Združenie realitných kancelárií Slovenska. Návštevnosť portálu ZoznamRealit.Sk sa odvtedy znásobila, cena ostala rovnaká od roku 2008. Ceny inzercie sú garantované priamo v stanovách združenia a v orgánoch združenia pôsobia majitelia realitných kancelárií. Bez ich súhlasu nie je možné zvyšovať cenu inzercie, ani portál predať.

A oplatí sa tam inzerovať, keďže nemá takú návštevnosť ako najväčšie portály?
V časoch, keď na trhu vládne dominantné postavenie jednej skupiny inzertných portálov je podpora takéhoto projektu priam nevyhnutná a pre každú realitnú kanceláriu, ktorá plánuje existovať dlhodobo, to je priam povinná jazda. Neobmedzená inzercia stojí ročne garantovaných 180 €.

Ale čo ak portál narastie a potom sa cena inzercie zdvihne?
Zdvihnutie ceny inzercie by museli odsúhlasiť realitné kancelárie v orgánoch združenia, to je málo pravdepodobné. Portál má rovnaké ceny od roku 2008. Pokiaľ má realitná kancelária osobný záujem dohliadať na chod združenia (a garanciu cien inzercie), môže sa uchádzať o miesto v orgánoch združenia a ovplyvňovať rozhodnutia.

Aká je šanca, že ZoznamRealit.Sk bude silným portálom?
To závisí od realitných kancelárií. Ak ich bude na portáli inzerovať veľká väčšina, ponuky na portáli budú atraktívne rovnako pre vyhľadávače ako aj pre záujemcov, počet dopytov sa výrazne zvýši.

Čo ak príde nový portál, ktorý bude úspešnejší a vytvorí konkurenciu?
Áno, môže, ak však nejaká nová firma preinvestuje veľa prostriedkov na reklamné kampane s cieľom rozbehnúť silný realitný portál, bude chcieť investíciu po čase získať v podobe zisku späť. To sa dá len vyššou cenou inzercie a dostaneme sa opäť tam, kam sme nechceli. Súkromné firmy sa vždy budú snažiť o maximalizáciu zisku a elimináciu konkurencie, je to ich prirodzený cieľ. Preto je existencia realitného portálu v rukách realitných kancelárií nevyhnutnosťou a základom pre normálne fungovanie realitných kancelárií.

Čo ak si niekto založí iné združenie a začne poskytovať podobné služby ako ZRKS?
Bude musieť prísť s aspoň s tak dobrým riešením ako je aktuálne ZoznamRealit.Sk, v podobnej cene a s podobnou alebo lepšou kvalitou služieb. Ak sa to niekomu aj podarí, veľká výzva bude udržať dlhodobo cenu inzercie na rovnakej úrovni a vedieť ju garantovať. V združení je za prevádzkou portálu jedna a tá istá IT firma už od začiatku a za dlhé roky spolupráce dokázala, že to s cenami a garanciami myslí vážne. Skúsme radšej popracovať na zachovaní a rozvíjaní tejto vzácnej spolupráce, ako viac drobiť trh a nechtiac tým pomôcť dominantnej firme k ešte väčšej sile.

A iné únie a asociácie? O ZoznamRealit.Sk neinformujú a nepropagujú ho... Prečo?
To je skôr otázka na nich, aké výhody im kto ponúka a prečo im je viac bližšie byť za dobré s bohatou korporáciou než podporiť projekt združenia, ktorý je síce výbornou myšlienkou a je veľmi potrebný pre realitné kancelárie, ale nemajú z neho toľko výhod a zisku ako zo spolupráce s bohatšou firmou. Každá realitná kancelária rozhoduje sama za seba koho podporí a vyberá si z ponúkaných služieb na trhu. Zrejme je niektorým realitným kanceláriám bližšie prispievať zakaždým vyššími poplatkami za inzerciu na stúpajúce dividendy a zisky akcionárov korporácie než budovať projekt, kde je dlhodobo stabilná cenová politika. Našťastie je veľa realitných kancelárií, ktoré dôležitosť vlastného portálu pochopili a pomáhajú ho rozvíjať tak, aby v budúcnosti inzerciu na drahých portáloch nepotrebovali. Do tej doby im inzercia na ZoznamRealit.Sk pomáha k vyšším obratom a tých pár euro ročne, čo za ňu platia, premieňa na reálne obchody.

ZoznamRealit.Sk som videl v reklame na Facebook-u a Google. Kto to platí?
Istú časť inzercie hradí samotné združenie, ale máme aj službu Cielenej reklamy, ktorá umožňuje dostať ponuky realitných kancelárií do inzertných systémov Google a Facebook. Správu takejto kampane financuje ZRKS, realitná kancelária si platí len minutý kredit.

Prečo podobnú službu neposkytujú aj iné portály?
Pretože chcú, aby realitné kancelárie svoje peniaze minuli u nich a nie v inej firme. Zaplatíte im a oni za vás potom ponuky zverejňujú aj v spomínaných systémoch, samozrejme so ziskom. To čo pre vás robí a financuje ZRKS zadarmo, si v iných systémoch aj pekne priplatíte. ZRKS je totiž nezisková organizácia.

A kde teda začať?
Staňte sa nezávislí od služieb, nad cenou ktorých nemáte žiadnu kontrolu, budete tak menej vydierateľní. Ak máte totiž databázu všetkých svojich ponúk v systéme, kde vám neustále zvyšujú ceny a neumožňujú vám inzerovať tam, kde chcete (napr. aj na ZoznamRealit.Sk), ste tlačení do nevýhodnej pozície a musíte akceptovať všetky podmienky, ktoré vám nadiktujú. Ak si však svoju databázu ponúk prenesiete do systému ZRKS, viete koľko budete platiť budúci rok a aj ďalší rok, navyše svoje ponuky vďaka API rozhraniu viete kedykoľvek komukoľvek sprístupniť. Takýmto spôsobom inzerujú realitné kancelárie aj na nových portáloch, ktoré v iných systémoch nenájdete.

A inzerujú realitné kancelárie, ktoré majú databázu v ZRKS, aj na drahých portáloch?
Samozrejme, každý si inzeruje tam, kde chce. Akurát majú oproti iným tú výhodu, že na drahé portály si vložia len tie ponuky, ktoré potrebujú a ktoré im dávajú zmysel, keďže balíky služieb sú veľmi drahé a platiť za evidenciu napríklad garáže na predaj, nedáva zmysel. Navyše si môžu inzerovať ponuky aj na portáloch, ktoré v ponuke iných systémov nikdy nebudú, sami rozhodujú kde ponuky zverejnia.

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Novinky