Matej Kucharič: V roku 2019 dominovala rýchlosť obchodov

27.12.2019
Blíži sa koniec roka a to je pre mnohých z nás obdobie, kedy sa obzeráme späť a hodnotíme. Dovoľte mi, aby som sa aj ja takto obzrel a zhodnotil rok 2019 z pohľadu našej branže.

Ako teda vyzeral tento rok v realitách? Začiatok roka sme vítali s veľkým očakávaním, či bude ďalším z rokov postupného rastu cien, alebo bude znamenať obrat v tomto trende, ktorý zažívame už od roku 2014. No a treba uznať, že nás odchádzajúci rok ďalším silným rastom cien aj trochu prekvapil. Po roku 2018, keď cenový vývoj v druhom polroku vykazoval na určitý čas známky stabilizácie, sa zdalo, že ceny nehnuteľností sa začínajú upokojovať. Viacerí z nás predpokladali, že rok 2019 bude rokom ich stabilizácie alebo len mierneho nárastu. V našich prognózach samozrejme zohrávali úlohu nielen signály z vývoja cien v roku 2018, ale aj prvé známky spomaľovania ekonomiky a samozrejme aktivity Národnej banky Slovenska. Tá prešla od slov k činom a v niekoľkých vlnách začala zavádzať balík opatrení, ktoré mali za úlohu spomalenie rastu hypotekárneho trhu a tým aj z pohľadu NBS nadmerné zadlžovanie obyvateľstva.

Napriek nášmu očakávaniu, že tieto opatrenia budú mať výrazný vplyv, nestalo sa tak. Zdôvodnením pravdepodobne bude spoločné pôsobenie viacerých faktorov na trhu. Proti týmto opatreniam pôsobí nielen neutíchajúci dopyt po bývaní, trend nákupu tzv. investičných nehnuteľností, situácia na trhu nájomného bývania, ale tiež nevídane výhodne ponuky hypotekárneho financovania. Myslím si, že ešte pred pár rokmi väčšina z nás pokladala v súčasnosti ponúkané sadzby za sci-fi.

Apropó krátko spomeniem aj nájomné bývanie. V uplynulom roku sa totižto táto téma stala jednou z najfrekventovanejších, nielen v rámci našej branže. Prichádza k zásadnej zmene nazerania na túto tému. Po dlhoročnom prehliadaní si čoraz viac odborníkov, investorov a zástupcov samospráv začína uvedomovať, že funkčný trh s nehnuteľnosťami si vyžaduje, aby určitá časť bytového fondu bola v režime nájomného bývania s regulovaným nájomným. Dôležitá je hlavne skutočnosť, že dostupné bývanie sa stáva relevantnou politickou témou a zároveň aj podmienky na trhu mu začínajú napomáhať. Práve končiaci sa rok bol v znamení viacerých zaujímavých vyhlásení ohľadne budovania nájomného bývania, či už zo strany samospráv alebo zo strany investorov. Preto predpokladám, že do budúcnosti bude výstavba takýchto bytov oveľa dôležitejšou témou, ako tomu bolo doteraz.

Pri neexistencii reálnej ponuky nájomného bývania zo strany obcí a štátu, túto medzeru do určitej miery zapĺňajú prenájmy súkromných osôb. S tým súvisí aj fakt, že stále väčšou časťou biznisu realitných kancelárií sa stávajú prenájmy. Už teraz si nemôžeme nevšimnúť stále rastúce množstvo ponúk na prenájom, špeciálne v Bratislave a krajských mestách.

Zaujímavý trend sa objavil v Bratislave, kde sa objavil akýsi alternatívny trh nových bytov. Pri niektorých developerských projektoch v Bratislave dochádza k nákupu časti bytov v rámci predpredaja s tým, že tieto sa krátko po dokončení projektu objavujú na sekundárnom trhu nehnuteľností. Špeciálne v Bratislave tvoria stále väčšiu časť ponuky novostavby, resp. nedávno kolaudované byty a rekonštruované nehnuteľnosti. Čo má pravdepodobne tiež určitý vplyv na rast priemernej ceny predávaných nehnuteľností.

Poslednou vecou, s ktorou sa mi bude spájať rok 2019, bude určite rýchlosť. Predáva sa rýchlo. Hlavne ak je ponuka v žiadaných lokalitách a je pri nej dobre nastavená cena, nehnuteľnosť si extrémne rýchlo nájde kupca. V ponukách potom často zostávajú len ponuky s prestrelenou cenou, nehnuteľnosti v problematickejších lokalitách, prípadne pre užšie cieľové skupiny. Rýchlosť predaja je do značnej miery spôsobená relatívne slabou ponukou nehnuteľností. Táto pretrvávala počas celého roka a zatiaľ nebadať náznaky, že by sa na tejto skutočnosti niečo malo meniť do budúcnosti.

Celkovo si myslím, že rok 2019 môžeme z hľadiska našej branže považovať za úspešný. Trh sa vyvaroval výrazným cenovým šokom, dopyt po bývaní neoslabuje a relatívne silná je aj nová výstavba. Na úplný záver mi ešte dovoľte trochu odbočiť od témy a zaželať vám všetkým čo najúspešnejší nový rok 2020.

Matej Kucharič, prezident ZRKS

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Prečítajte si novinky z realitného sveta