Združenie realitných kancelárií Slovenska podalo podnet na Protimonopolný úrad SR

Bratislava (11.05.2021)
Podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia a diskriminačných praktík poškodzuje spotrebiteľov. Združenie realitných kancelárií Slovenska podalo podnet na Protimonopolný úrad SR na prešetrenie.

Zvyšujúce sa ceny nehnuteľností trápia nejedného Slováka a Slovenku. Väčšinou však netušia, že jedným z dôvodov, ktoré prispievajú k tomuto rastu je aj situácia na trhu realitnej inzercie, ktorá z roka na rok spôsobuje neúmerný nárast nákladov realitných kancelárií.

Už dlhšiu dobu vnímame podnety realitných kancelárií, ktoré sú nespokojné s rýchlym nárastom cien za zverejňovanie inzercie nehnuteľností na najväčších portáloch realitnej inzercie. Tie všetky vlastní najväčší poskytovateľ online inzercie na Slovensku. Nakoľko realitné kancelárie si nemôžu dovoliť neinzerovať na týchto portáloch, musia zákonite prijať narastajúce požiadavky prevádzkovateľa.

„Zároveň spolu so zdražovaním prišlo aj obmedzovanie výberu portálov, na ktorých chce realitná kancelária inzerovať. Musí inzerovať na všetkých a za vyššie poplatky. Automatizovane sa dajú na portál exportovať ponuky len tak, že si zakúpite od poskytovateľa aj realitný softvér, prípadne je tento poplatok zámerne schovaný v cene služieb partnerských firiem poskytovateľa,“ hovorí Róbert Ondriáš, Prezident združenia.

Dominancia jedného subjektu na inzertnom trhu je škodlivá a do budúcna neúnosná. Združenie realitných kancelárií Slovenska sa preto rozhodlo podať podnet na Protimonopolný úrad SR, aby prešetril praktiky prevádzkovateľa portálov. „Prešetrenie nášho podnetu je v záujme všetkých realitných kancelárií na Slovensku. Kancelárie, ktoré nás v tejto snahe podporia spravia správny krok, ktorý smeruje k pozitívnemu ovplyvneniu ich podnikania, ako aj blaha ich klientov,“ pokračuje Ondriáš.

Na vypracovanie podnetu bolo nutné zabezpečiť množstvo dôkazných prostriedkov, vykonať prieskum medzi realitnými kanceláriami a získané informácie vyhodnotiť. „Aj naďalej sme pripravení byť nápomocní Protimonopolnému úradu v prešetrovaní prípadu a poskytovať mu všetku súčinnosť tak, aby došlo k napraveniu situácie na trhu,“ uvádza advokát Pavel Nechala z advokátskej kancelárie WISE3, ktorá Združenie realitných kancelárií Slovenska v konaní zastupuje.

Podnet združenia upozorňuje na niekoľko problematických aspektov konania poskytovateľov realitnej inzercie. Realitné kancelárie upozorňujú najmä na netransparentnú cenovú politiku a udeľovanie zliav, ktoré zvýhodňuje len niektoré kancelárie ako aj neustále sa zvyšujúce ceny inzercie, ktoré nie sú nijako reflektované v kvalite poskytovaných služieb.

Aktivita ZRKS smeruje k ochrane práv a oprávnených záujmov všetkých realitných kancelárií na Slovensku, bez ohľadu na ich členstvo v združení. Združenie preto vyzýva všetky realitné kancelárie na Slovensku, aby podnet podporili a urobili tak správny krok, ktorý v prípade úspechu pozitívne ovplyvní budúcnosť aj ich podnikania.

Pre poskytnutie viac informácií nás prosím kontaktujte na info@zrks.sk

Združenie realitných kancelárií Slovenska vzniklo za účelom ochrany a obhajovania záujmov realitných kancelárií a maklérov na Slovensku. Cieľom združenia je vniesť do realitného prostredia slušnosť, etiku a férové pravidlá, ktorými sa realitné kancelárie riadia. Viac informácií o združení a jeho misii nájdete na www.zrks.sk.

Realitné kancelárie, vybudujme si svoj portál!

Nepotrebujeme od vás peniaze, dokonca nemusíte byť ani členom ZRKS, stačí ak si osvojíte myšlienku, že realitné kancelárie by mali mať svoj vlastný realitný portál, kde sú ceny inzercie garantované v stanovách. Prestaneme byť závislí na dobrej vôli komerčných portálov s nestabilnou cenovou politikou a obmedzeniami v exportoch.

Chcem pomôcť!

Novinky